Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deprivation do češtiny

deprivation = zbavení; nedostatek; ztráta; vyvlastnění; pocit ochuzení; odnětí; sesazení z úřadu; strádání; škoda; připravení; sesazení; oloupení; zbavení hodnosti; nedostatkový; deprivace; chybění; zbavení občanských práv
suffer deprivation = trpět bídou; třít nouzi;
depth   deputy   descending   descent   description   descriptor   desiccator   design