Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad depression do češtiny

depression = deprese; jamka; důlek; prohloubenina; proláklina; pokles; snížení; stlačení; stisknutí; skleslost; úhoz; ochablost; sklíčenost; krize; tlaková níže (meteor.); stlačení tlačítka; stagnace; stísněnost; propadlina; snížená aktivita; splín; tesknota
business depression = odbytová krize; hospodářská deprese; obchodní deprese;
economic depression = hospodářská krize; ekonomická krize;
major depression = velká deprese; velká krize;
manic depression = maniodepresivní psychóza; maniakální deprese;

Příklady překladu slova "depression" z webu:

Dark depression fell.  Pak na mě padla temná deprese.
My elation turned to depression at the thought.  Mé nadšení při té myšlence vyprchalo.
The table was set above a depression in the floor.  Ale jeho výraz rychle zmizel a ukryl se hluboko pod maskou jeho jizev.
Like a dark cloud, the crush of depression descended.  Jako nějaký černý mrak na mne padla deprese.
My stomach rumbled with hunger and thirst and the depression deepened.  V žaludku mi hřmělo hlady a žízeň depresi jen prohloubila.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordepressor   deprivation   depth   deputy   descending   descent   description   descriptor