Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad depredate; depress; depressed; deprival do češtiny


depredate = vydrancovat, vyloupit, zpustošit, loupit, pustošit

depress = stlačit, snížit, zeslabit, pokořit, sklíčit (o trápení ap.), zbavit odvahy, stisknout (tlačítko), oslabit, způsobit ochabnutí, stísnit, tísnit, snižovat

depressed = deprimovaný, zploštělý, propadlý, polehlý (porost), trpící hospodářskou depresí, postižený krizí, zbídačený, skleslý, stísněný, teskný, pokleslý, proláklý


Next: deprive; deprived; depute; deputyship    dispensable; dispensary; dispensation