Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deprecate; deprecation; depreciate do češtiny


deprecate = kritizovat, odsuzovat, zavrhovat, být proti, modlit se za odvrácení (čeho), prosit za odvrácení (čeho), snížit cenu (čeho), znehodnotit, klesnout v ceně, podceňovat, modlit se, bagatelizovat

deprecation = odmítání, odsuzování, nesouhlas (umírněný), prosba za odvrácení (čeho), podceňování, odprošení, omluva


Next: depredate; depress; depressed; deprival    dispassionateness; dispatching; dispel