Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad depravation; deprave; depraved; depravity do češtiny


depravation = nemravnost, zpustlost, zvrhlost, mravní zkaženost, depravace

deprave = mravně zkazit, morálně zkazit, morálně narušit, pokazit, znemravnit

depraved = zkažený, zpustlý, nemravný, neřestný, mravně zkažený, zchátralý

depravity = zkaženost (mravní), zpustlost, zvrhlost, nemravnost, neřest, mravní zkaženost, nepravost, neřestnost, znemravnělost, depravace


Next: deprecate; deprecation; depreciate    disparate; disparity; dispart; dispassionate