Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deposition do češtiny

deposition = výpověď (zvláště písemná); uložení; nános; složení zálohy (apod.); dání do úschovy; prohlášení; sesazení; sedlina; svědectví (písemné); deponování; povlak; ukládání; usazování; sedimentace; usazenina; pokovování; navařování; srážení; vylučování; skládka
vacuum deposition = vakuové pokovování; nanášení ve vakuu; vakuové nanášení (vrstev);

Příklady překladu slova "deposition" z webu:

The deposition continued.  Jeho výpověď pokračovala.
After sixteen hours, the video deposition was over.  Po šestnácti hodinách skončilo nahrávání svědectví na vi­deo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordepository   deposits   depot   depreciation   depression   depressor   deprivation   depth