Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad depose; deposited; depositing; depositor do češtiny


depose = zbavit funkce, vypovídat, položit, vypovídat přísežně, svědčit, svrhnout z trůnu, svrhnout vládu, podat výpověď, tvrdit, nanášet, usazovat, naplavovat

deposited = vsazený, usazený, deponovaný, uložený, vložený, naplavený, sedimentární

depositing = ukládající, uložení, sázející, deponování, usazování, sedimentace, usazovací, naplavování, nanášení


Next: depravation; deprave; depraved; depravity    disown; disparage; disparagement