Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deplorable; deplore; deploy; deployment do češtiny


deplorable = politováníhodný, ubohý, ohavný, hanebný, prabídný

deplore = litovat (těžce, hluboce), oplakávat, hluboce litovat, naříkat nad (osudem ap.), odsuzovat (s politováním), naříkat, odsoudit, truchlit

deploy = rozvinout, rozestavit, arzenál, dislokovat, rozvinout šik, rozmísťovat, členit, otevřít, rozvinovat, vysunout, nasadit (4. p.), rozvinout řady


Next: depopulate; depopulation; deport; deportation    disordered; disorderliness; disorderly