Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad depletion do češtiny

depletion = vyčerpání; vyprázdnění; spotřebování; spotřeba; vyčerpanost; úpadek sil; degradace; ochuzení; odpis substance přírodních zdrojů; exploatace; opotřebení; zbavování se jmění; ochuzený; ztráta; ubývání; úbytek; ochuzování; vyčerpání zdroje; odpis zásob
oxygen depletion = vyčerpání kyslíku; úbytek kyslíku;

Příklady překladu slova "depletion" z webu:

Seratonin depletion.  To je vyčerpáním.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeposit   deposition   depository   deposits   depot   depreciation   depression   depressor