Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad depict; depilate; deplete; depleted do češtiny


depict = zobrazit, vylíčit, popsat (slovy), vymalovat, vykreslit, vyobrazit, líčit, vypodobnit, rýsovat, popisovat

depilate = zbavit vousů, zbavit chlupů, depilovat, odchlupovat, odstranit vlas

deplete = vyčerpat, spotřebovat, ztenčit, ulevit (puštěním žilou ap.), ochudit, zbavit, exploatovat, vyčerpávat (4. p.), ochuzovat, vyprazdňovat, vyčerpat ložisko

depleted = vyprázdněný, ochuzený, vypotřebovaný, spotřebovaný, upotřebený


Next: deplorable; deplore; deploy; deployment    dismountable; dismounting; disobey; disoblige