Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dependence do češtiny

dependence = závislost; vztah; spoléhání; opora; spolehnutí; odvislost; návyk; důvěra; nesamostatnost; souvislost; závislost
drug dependence = závislost na lécích; drogová závislost;
frequency dependence = kmitočtová závislost; frekvenční závislost; závislost na frekvenci;

Příklady překladu slova "dependence" z webu:

Mostly it's the dependence factor.  Hlavně tu pracuje faktor závislosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordependent   depiction   depletion   deposit   deposition   depository   deposits   depot