Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dependance do češtiny

dependance = závislost; vztah; spoléhání; důvěra; odvislost; závislá osoba
drug dependance = léková závislost; drogová závislost;
dependence   dependent   depiction   depletion   deposit   deposition   depository   deposits