Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad depend; dependant; dependency; depending do češtiny


depend = záviset, spolehnout se, spoléhat, viset (bás., zast.), trvat dosud, čekat vyřízení, záležet, dosud trvat, závislost, závisí

dependant = rodinný příslušník, poddaný, přívrženec, sluha, vazal, závislý, vyživovaná osoba

dependency = závislostní, kolonie, závislé území, država, provincie, závislá země, vedlejší budova, přístavek, rodinní příslušníci, rodina, dependence, přístavba


Next: depict; depilate; deplete; depleted    dismemberment; dismiss; dismount