Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad departure do češtiny

departure = odjezd; odchod; odsun; odbočení; odchýlení; odchylka; úchylka; začátek (činnosti); východisko; směr; výstup; výjezd; odlet; čas odletu; odjezd vozidla; odklonění; místo odeslání; výchylka; odcestování; novinka; rozdělení; oddělení; východiště; vyplutí
cable departure = vývod kabelu; kabelový vývod; angle of departure = úhel nájezdu vozidla vzadu;
place of departure = místo odeslání;
point of departure = východisko;

Příklady překladu slova "departure" z webu:

Departure control was cautioned:  Vydali pokyny i odletové kontrole:
The departure gate?  K číslovanému východu?
We watched her departure in helpless silence.  V bezmocném tichu jsme přihlíželi jejímu odchodu.
Alter your time of departure somewhat.  Poněkud pozměnit čas odchodu z práce.
He looked thoughtfully toward the departure gate.  Možná, pomyslel si, víme víc, než si jsme vě­domi.
And why had they made their departure so obvious?  A proč tak nápadný odchod?
Armitage was reading off flight numbers and departure times.  Armitage odříkal číslo letadla a čas odletu.
They were a signal that a process of departure had begun.  Byl to signál, že byla zahájena operace startu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordependance   dependence   dependent   depiction   depletion   deposit   deposition   depository