Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad department do češtiny

department = rajon; sekce; katedra (nyní u nás na VŠ); rezort; obor působnosti; ústav (vysokoškolský); seminář (dříve); odvětví; oblast; referát; resort; středisko; fakulta; služba; obor; oddíl; odpor; úřad; vojenský okruh; úsek; správní odbor; působnost; útvar
advertising department = oddělení propagační; propagační oddělení; reklamní oddělení;
art department = umělecké oddělení; grafické oddělení;
audit department = kontrolní oddělení; revizní oddělení;
clerical department = správní oddělení; expedice;

Příklady překladu slova "department" z webu:

Science department agrees.  Vědecké oddělení souhlasí.
Louis police department was cooperating.  Louisské policejní oddělení.
How did the department take it?  Jak to přijali na katedře?
What does the legal department say?  Co k tomu řeklo právní oddělení?
The building was once a department store, many years in the past.  Před mnoha lety byl v budově obchodní dům.
I'm trying to get to the department store.  Snažím se dostat k obchodnímu domu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeparture   dependance   dependence   dependent   depiction   depletion   deposit   deposition