Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deoxidizing; depart; departed; departmental do češtiny


deoxidizing = dezoxidace, odkysličení, redukce, deoxidující, odkysličování, odkysličovací

depart = odejít, odcestovat, odjíždět, odbočit, odchýlit se, zemřít, uchýlit se, odloučit se, vzdálit se, odletět, odchylovat se, různit se

departed = odešel, opustil, zašlý, zesnulý, zesnulá osoba, bývalý, zemřelý


Next: depend; dependant; dependency; depending    dismantlement; dismantling; dismay; dismember