Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad density do češtiny

density = hutnost; tupost; nechápavost; měrná hmotnost; hloupost; denzita; objemová hmotnost; specifická váha; hustotní; optická hustota; houstnout; hustota záznamu; hustota výstavby; specifická hmota; hustotní nadmořská výška
apparent density = sypná hmotnost; zdánlivá hustota; sypná objemová hmotnost; objemová hmotnost;
areal density = hustota záznamu; plošná hustota;
bit density = podélná hustota záznamu; hustota záznamu; bitová hustota; stupeň zápoje; plnění součástek;
denture   department   departure   dependance   dependence   dependent   depiction   depletion