Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad denseness; densification; dent; dentate do češtiny


denseness = hutnost, tupost, nechápavost, hloupost, optická hustota (fot.), denzita, sytost, nevtipnost, kompaktnost

densification = zhutňování, zlepšování podloží, zhušťování, zhutnění, zahuštění

dent = důlek, zářez, zoubek, vrub, záhyb, promáčknutí, promáčknout, pošramotit (přen.), poškodit (přen.), vtisk, udělat důlek, zub

dentate = zoubkovaný (bot.), vroubkovaný, zoubkovat, vykrajovaný, zubovitý


Next: denticulation; dentist; denudation; denude    disintegration; disintegrator; disinterested