Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dense do češtiny

dense = hustý; neproniknutelný; tupý; nechápavý; hloupý; hutný; beznadějný; těžko chápat; zabedněný; těžký; přehoustlý; celistvý; tuhý; kompaktní; úplný; masivní; hutný beton

Příklady překladu slova "dense" z webu:

Not dense enough, she said.  Ale ne dostatečná, odpověděla.
The jungle was dense around them.  Džungle kolem něj zhoustla.
Directly ahead was a wall of dense foliage.  Primo před nimi vytvářela hustá křoviska hotovou zeď.
Thorne glimpsed rugged, volcanic terrain, overgrown with dense jungle.  Thorne zahlédl rozeklaný sopečný terén zarostlý hustou džunglí.
The voice was as hollow as a cave, as dense as a neutron star.  Hlas byl dutý jako podzemní jeskyně a těžký jako neutronová hvězda.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordensity   denture   department   departure   dependance   dependence   dependent   depiction