Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad denotative; denote; denounce; denouncement do češtiny


denotative = pojmenovávající (log.), pojmenovací (log.), znamenající, naznačující, denotativní, denotační

denote = označovat, být znakem, ukazovat, udávat, znamenat, ukazovat na (přen.), být označením pro, co, pojednávat, označit, být označením, naznačit

denounce = obžalovat, udat, žalovat, veřejně označit, vypovědět (smlouvu, ujednání ap.), pranýřovat, kritizovat (veřejně), odsoudit (veřejně), osočit (veřejně), označit (veřejně), nařknout (veřejně), odhalit


Next: denseness; densification; dent; dentate    disingenunousness; disintegrate; disintegrated