Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad denominator do češtiny

denominator = jmenovatel (ve zlomku, mat.); průměrná úroveň (přen.); standard (přen.); pojmenovatel; označení
common denominator = společný jmenovatel (mat. i přeneseně); společný jmenovatel (mat. i přen.); least common denominator = nejmenší společný jmenovatel (mat.);

Příklady překladu slova "denominator" z webu:

The common denominator with most of these stories?  Jaký je společný jme­novatel všech těchto pňíběhů?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordense   density   denture   department   departure   dependance   dependence   dependent