Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad denomination; denominational; denotation do češtiny


denomination = vyznání (náb.), hodnota (známky, mince ap.), pojmenování, skupina, třída, kategorie, sekta (náboženská), denominace (náb.), jmenovatel (mat.), církev, jednotka, nominální hodnota

denominational = denominační, konfesijní, stranický, sektářský, konfesionální

denotation = vyznačení, význam, označování, znak, známka, projev, rozsah pojmu, denotace, značka


Next: denotative; denote; denounce; denouncement    disinfectant; disinfestation