Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad denial do češtiny

denial = popření; odmítnutí; odepření; zapření; zapírání; neuznání; záporná odpověď; sebezapření; zamítavý; popírání; odpírání; odmítnutí výkonu spravedlnosti
absolute denial = naprosté popření; úplné popření;

Příklady překladu slova "denial" z webu:

Denial would add weight to the rumor.  Dementi by těm klepům jen přidalo na váze.
The denial that followed, however, was measured.  Avšak popření, jež následovalo, bylo uvážené.
Bartlett repeated his denial of any knowledge.  Bartlett znovu zopakoval, že o tom absolutně nic neví.
For curiosity's sake he had tried the denial of self.  Jen ze zvědavosti zkoušel, jak chutná odříkání.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordenominator   dense   density   denture   department   departure   dependance   dependence