Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad den; denationalization; denationalize do češtiny


den = brloh, nora, skrýš, pokojík (přen.), pracovna (přen.), zalézt do doupěte, zahnat do díry, kabinet, žít v díře, pelech

denationalization = odnárodňování, reprivatizace, zbavení státního občanství, denacionalizace, denacionalizační

denationalize = vrátit do soukromých rukou, reprivatizovat, zbavit státního občanství, odstátnit, denacionalizovat, odstátňovat


Next: denaturalization; dendritic; denigrate    dished; dishevel; dishevelled; dishing