Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad demurrer do češtiny

demurrer = námitka proti právní dostat. důkazů; protest; právní námitka; námitka; demystifikovat
judgment on demurrer = rozsudek o právní námitce;
denial   denominator   dense   density   denture   department   departure   dependance