Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad demountable; demur; demure; demureness do češtiny


demountable = rozebíratelný, rozebratelný, rozbíratelný, odnímatelný, snímatelný, demontovatelný, montovaný, rozložitelný

demur = namítat, činit potíže, uvádět námitky, protest, pozastavit se, vznést námitky, vyjádřit pochybnosti o, váhat, být na pochybách, zastavit řízení, váhání, nejistota

demure = rezervovaný (iron.), klidný (afektovaně), upejpavý, zdrženlivý, stydlivý, ostýchavý, skromný


Next: den; denationalization; denationalize    disgustful; dish; disharmony; dishearten