Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad demoralization; demoralize; demote; demount do češtiny


demoralization = znemravnění, úpadek mravů, morální úpadek, zvrhlost, rozložení, mravní rozklad, zdemoralizování, zdeprimování

demoralize = znemravnit, podkopat morálku (koho), zmást, poplést, zdeprimovat

demote = přeložit žáka do nižší třídy (škol.), převést do nižší třídy ve škole, snížit hodnost, sesadit, převést do nižší kategorie

demount = odmontovat, rozmontovat, rozebrat, demontovat, vymontovat, rozebírat, rozbírat, vyjmout


Next: demountable; demur; demure; demureness    disgraceful; disgruntled; disguise; disgust