Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad demonstrable; demonstrate; demonstrative do češtiny


demonstrable = dokazatelný, zřejmý, jasný, evidentní, vhodný pro předvádění

demonstrate = ukázat, projevit, dát najevo, předvádět, předvést, dokázat, prokázat, vysvětlit, manifestovat, vyložit (názorně), znázornit, zúčastnit se demonstrace

demonstrative = ukazovací (zájmeno, jaz.), objasňující, průkazný, projevující se (otevřeně), dokazující, vášnivý, neskrývaný, stavěný na odiv, vypočítaný na efekt, zájmeno ukazovací, ukazující, přesvědčivý


Next: demonstrativeness; demonstrator    disesteem; disfavour; disfigure; disfiguring