Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad demands do češtiny

demands = požadavky; nároky; požaduje; vytyčit
meet the demands = splnit požadavky;

Příklady překladu slova "demands" z webu:

It demands our best efforts.  Vyžaduje od nás, abychom vyvinuli co největší snahu.
Our objective demands that we take them alive.  Náš plán vyžaduje, abychom je dostali živé.
Here are my demands and they will be met.  Za prvé chci, aby se všichni uprchlí dezertéři vrátili do města.
You see, my climate demands a special attitude toward water.  Víte, moje podnebí vyžaduje od člověka vůči vodě zvláštní postoj.
Once we accede to their demands they will demand more.  Jakmile přistoupíme na jejich požadavky, budou chtít víc.
A screen flared, a computer flashing demands to his comp.  Obrazovka vzplála zářícími výzvami počítače vůči jeho počítači.
A small thing, done because my appetite demands it.  Nic, spáchal jsem je proto, že si to žádá moje náruživost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordemarcation   demesne   demister   demodulation   demolition   demonstration   demurrer   denial