Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad demand do češtiny

demand = požadavek; požadovat; požadovaný; žádost; vyžadování; pohledávka; poptávka; žádat; vyžadovat; vymáhat; dožadovat se; prosba; dotaz; nárok; potřeba; doptávat se; poptávat se; předvolat k soudu; požadování; domáhat se (čeho); upomenout; odběr energie
aggregate demand = souhrnný požadavek; souhrnná poptávka; souborná poptávka; celkový požadavek; agregovaná poptávka;
autonomous demand = autonomní poptávky; poptávky nezávislé na změnách ND; autonomní poptávka;
backlog demand = odložená poptávka;

Příklady překladu slova "demand" z webu:

Demand the facts!  Vyžadovat fakta!
I demand vengeance....  Já žá­dám pomstu...
There's no demand for cotton.  Po bavlně není žádná poptávka.
Tomorrow she would demand an attorney, a good one with clout.  Zítra požádá o právníka, zvolí si dobrého, s konexemi.
They have a right to demand it back.  Maji tedy právo žádat ji zpátky.
There was not a lot of demand for his services.  Po takových službách se nikde neutloukli.
Once we accede to their demands they will demand more.  Jakmile přistoupíme na jejich požadavky, budou chtít víc.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordemand note   demands   demarcation   demesne   demister   demodulation   demolition   demonstration