Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad demand note do češtiny

demand note = daňový výměr; upomínka; směnka splatná na viděnou; předpis daně; vyžadovat
tax demand note = daňová upomínka; daňový výměr;
demands   demarcation   demesne   demister   demodulation   demolition   demonstration   demurrer