Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deluge; delusion; delve; demarcate do češtiny


deluge = povodeň, potopa, zátopa, zaplavit (též přen.), zatopit (vodou), smáčet, povodňový, zalévat (4. p.)

delusion = halucinace, sebeklam, falešná představa, přelud, blud, mámení, podvádění, podvod, delirantní představa, zdání, halucinační, klamné iluze

delve = zavrtat se, pátrat, kopat, rýt se, rýt, jáma, prohlubeň, zarytí, náhle poklesnout, vrtat se, bádat, ponořit se


Next: demean; demerit; demise    disembarrassment; disembowel; disengage