Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delivered do češtiny

delivered = doručil (4. p.); dodaný; dodal (4. p.); doručoval; doručený; vysvoboditel
be delivered = být dodán; být k dodání; slehnout;

Příklady překladu slova "delivered" z webu:

She delivered you.  Ona tě přivedla na svět.
I've only delivered one!  Vždyť jsem zatím byla jen u jediného porodu!
The line was delivered like the plea of a child.  Vyslovil to jako žadonící dítě.
But he has only delivered a few so far.  Ale prozatím jich odevzdal jenom málo.
That was a splendid paper you delivered this afternoon.  Ta tvoje odpolední přednáška byla vynikající.
If they work hard, it can be done and delivered before dawn.  Jestli sebou hodí, můžou to vyrobit a dopravit sem před svítáním.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordelivery   delivery pipe   delivery pump   delivery service   delivery terms