Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deliverable; deliverance; deliverer do češtiny


deliverable = schopný dodání, předmět plnění, k dodání, dodatelný, s dodávkou

deliverance = osvobození, prohlášení (formální), vyjádření (formální), oproštění, doručení, soudní rozhodnutí, sdělení, tvrzení, výrok poroty, vykoupení, porod, doporučení

deliverer = doručitel, doručovatel, distributor, zachránce, dodavatel


Next: delivering; delouse; deltoid; delude    discursiveness; discuss; disdain; disdainful