Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delirious do češtiny

delirious = stižený deliriem; šílený (přen.); třeštící; postižený deliriem; pomatený; delirantní; blouznící; bláznivý; blouznivý; delirium
be delirious = blouznit; třeštit; mluvit z cesty;

Příklady překladu slova "delirious" z webu:

You were delirious when they carried you ashore.  Když tebe nesli na břeh, blouznit jsi v horečce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordelivered   delivery   delivery pipe   delivery pump   delivery service   delivery terms   delivery van   delta