Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deliquescence; deliquescent; deliver do češtiny


deliquescence = navlhlost, navlhavost, rozpustnost, mokvavost, delikvescence

deliquescent = větvící se, rozpustný, navlhavý, mokvavý, rozplývavý

deliver = doručovat (3. p., 4. p.), doručit (poštu), dodávat (zboží), podat (např. míč), zachránit, zbavit, sdělit, oznámit, vysvobodit, vyřídit (zprávu), odevzdat, vydat


Next: deliverable; deliverance; deliverer    discriminating; discriminative; discursive