Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delinquency do češtiny

delinquency = delikt; kriminalita; přečin; zločinnost; porušení povinností; trestné jednání; zanedbání povinnosti; porušení práva; chyba; opomenutí platby; provinění; zanedbání; méně závažná kriminalita; chuligánství; zavinění; přestupek; delikvence; provinivší se
juvenile delinquency = zločinnost mladistvých; kriminalita mládeže; zločinnost mládeže; kriminalita mladistvých;

Příklady překladu slova "delinquency" z webu:

No proof, no finding of delinquency, no harm.  Neexistuje důkaz, nedošlo k porušení zákona, nic se mu nestane.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordelinquent   delirious   delivered   delivery   delivery pipe   delivery pump   delivery service   delivery terms