Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delineate; delineation; delineator do češtiny


delineate = narýsovat, načrtnout, vylíčit, živě vykreslit, zobrazit, stanovit rozměr, vymezit, načrtávat, zakreslit, vykreslit, vymezovat, skicovat

delineation = načrtnutí, náčrt, obraz (přen.), podrobné vykreslení, živé vykreslení, zobrazení, stanovení rozměrů, nákres, obrys, zakreslení, vymezení

delineator = znázorňovatel, přístroj na zapisování délky, řada reflektorů pro vedení dopravy, směrový kůl, směrový sloupek, vymezovač


Next: deliquescence; deliquescent; deliver    discreteness; discretionary; discriminate