Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delightful do češtiny

delightful = nádherný; rozkošný; slastný; úchvatný; potěšitelný; kouzelný; libý; lahodný; slastně
most delightful = nejrozkošnější; nejnádhernější;

Příklady překladu slova "delightful" z webu:

A delightful theory!  Roztomilá teorie!
It was delightful to watch him.  Je rozkošné ho pozorovat!
It is a delightful idea.  Je to rozkošný nápad.
Our host is a delightful topic.  Náš hostitel, to je roztomilé téma.
I want it to be a delightful gathering.  Chtěla bych, aby to byla roztomilá společnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordelimiter   delinquency   delinquent   delirious   delivered   delivery   delivery pipe   delivery pump