Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delighted do češtiny

delighted = potěšený; zálibný; nadšen (7. p., něčím)

Příklady překladu slova "delighted" z webu:

Delighted you called.  Jsem moc rád, že jste zavolal.
I'm delighted to tell you that that's your honor.  S potěšením ti sděluji, že je to pro tebe vyznamenání.
I am delighted to be of any service to you.  Kterépak umělecké dílo to je, pane?
He gasped in delighted surprise.  Vydechl radostným překvapením.
Aric had been too delighted to care about such matters.  Arik byl příliš potěšený, než aby se zajímal o takové podružnosti.
He was very pleased and delighted with what she had achieved.  Příjemně ho potěšilo, co se jí podařilo.
Jessie knew the garment well, and was delighted to see it again.  Jessie to oblečení dobře znala a měla radost, že ho zase vidí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordelightful   delimiter   delinquency   delinquent   delirious   delivered   delivery   delivery pipe