Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delight do češtiny

delight = potěšení; potěšit; rozkoš; požitek; těšit se; potěšit se; mít potěšení; radost; půvab; rozradovat; působit radost; slast; těšit; uchvátit; oblažit; radovat se; těšit se z

Příklady překladu slova "delight" z webu:

It shone with delight as he stabbed at them.  Blýskal se rozkoší, když do nich bodal.
He smacked and chortled and gurgled with delight while he ate;  Mlaskal, bublal a chrochtal při jídle rozkoší;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordelight in   delighted   delightful   delimiter   delinquency   delinquent   delirious   delivered