Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delicate do češtiny

delicate = delikátní; jemný; choulostivý; citlivý; ožehavý; lahodný (řidčeji); lahůdkový; křehký; chutný (řidčeji); zhýčkaný; vybíravý; ohleduplný; pochoutkový; subtilní; trapný; chabý; útlý; prekérní; něžný; vybraný; slabý; stonavý; vetchý; chatrný; ostýchavý
more delicate = delikátnější; jemnější;
most delicate = nejdelikátnější; nejjemnější;

Příklady překladu slova "delicate" z webu:

Delicate of course but strong.  Delikátní, ale pevné.
A delicate one.  Choulostivá záležitost.
What's the delicate content of this note?  Co je v něm tak choulostivého?
Beginnings are such delicate times.  Začátky jsou velmi choulostivá doba.
The operation was a delicate one.  Operace to byla choulostivá.
He was handsome in a delicate way.  Byl to chlapec hezkého, i když trochu zjemnělého zjevu.
Everything here is in a state of delicate balance.  Všechno je teď ve stavu křehké rovnováhy.
And it was to be used for a delicate operation that night.  A té noci jej věru bylo třeba k operaci opravdu jemné.
For her he washes each day, and acts a delicate timid fool.  Pro ni se každý den myje a koná jako vybíravý, plachý blázen.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordelight   delight in   delighted   delightful   delimiter   delinquency   delinquent   delirious