Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delayed do češtiny

delayed = zpožděný; zpozdil (4. p.); zpozdil se (4. p.); zdržel se; opožděný; zpoždění; odložený; zdržený; odkládaný; dlouhotrvající hoření
be delayed = mít zpoždění; zdržet se;

Příklady překladu slova "delayed" z webu:

Koch delayed a moment more, pursed his lips in thought.  Koch na chvíli zaváhal, stiskl zamyšleně rty.
Some dust delayed you?  Zdrželo vás nějaké zametání?
And when she delayed still;  A když stále váhala:
Surely you should have delayed that?  Rozhodně jste to přece mohl pozdržet, ne?
Of course, the meeting may be delayed again.  Ovšem schůzka může být znovu odložena.
They assumed that her tears were a delayed reaction from the funeral.  Předpokládaly, že její slzy jsou ještě opožděnou reakcí z pohřbu.
Mark let himself go limp with relief and delayed reaction.  Mark ochabl úlevou a opožděnou reakcí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeletion   delicate   delight   delight in   delighted   delightful   delimiter   delinquency