Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad delay do češtiny

delay = zpozdit; zdržet; zpoždění; odklad; otálet; odkládat; odkládání; odložit; přeložit; odsunout; váhat; bránit; průtah; prodlení; otálení; ztrácet čas; zdržet se; opozdit; meškat; zdržení; prodleva; zdržovat; zpožďovat; opožděně účinkující; čekací doba
amplitude delay = amplitudové zpoždění; amplitudové opoždění;
brake delay = zpoždění účinku; prodleva brzd; zpoždění účinku brzdy;
fixed delay = fixní zdržení; stálé zpoždění;
ignition delay = indukční perioda; zpoždění zážehu; průtah zážehu; ihned;

Příklady překladu slova "delay" z webu:

Delay is as dangerous as the wrong answer.  Otáleni je stejně nebezpečné jako chybná odpověď.
Don't delay here.  Neotálejme tady.
No time delay of entrance.  Vstup bez prodlení.
He could not delay longer.  Nemohl déle váhat.
If there is a delay ...  Pokud snad zpoždění přihodí se...
Toranaga will agree to the delay for a concession.  Toranaga mi povolí odklad jen za nějaký ústupek.
That was the reason for my delay in coming to see you.  Proto jsem se také na cestě k vám zdržel.
She hated me - why should she delay divorce?  Nenáviděla mě - proč by chtěla rozvod odkládat?
Any appeal would be just another attempt to delay justice.  Jakékoli odvolání by bylo pouze dalším pokusem bránit spravedlnosti .

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordelay line   delayed   deletion   delicate   delight   delight in   delighted   delightful