Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad degree do češtiny

degree = stupeň; akademický titul; titul; stupňový; míra (množství, přen.); interval (hud.); postupně; hodnost (akademická); stav; původ; udělit akademickou hodnost; řád; perioda; manko; akademická hodnost; rozsah; společenský stav; exponent; deficit; schodek
academic degree = akademická hodnost; vědecká hodnost;
comparative degree = druhý stupeň (jaz.); komparativ (jaz.); srovnávací stupeň;
dissociation degree = disociační stupeň; stupeň disociace;
university degree = akademický titul; poněkud;

Příklady překladu slova "degree" z webu:

One's degree doesn't matter.  Z čeho má kdo doktorát, na tom nezáleží.
There's a degree of danger, of course.  Upozorňuji vás ovšem, že jistý stupeň nebezpečí v tom je.
I gave it a 360 degree scan, then withdrew it.  Kamera objela kolem dokola a pak se i se stopkou stáhla.
Suicides here are conducted with a degree of decorum.  My tu provádíme sebevraždy ve velkém stylu.
And the nation will be shocked into some degree of solidarity.  Národ bude šokován a bude s námi cítit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordehiscence   dehydrogenase   del credere   delay   delay line   delayed   deletion   delicate