Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad degassing; degeneracy; degenerate; degrade do češtiny


degassing = odplyňování, odplynění, odmořování, asanace, degazace, odplyňovací

degeneracy = úpadek, zvrhlost, perverze (sexuální), zvrácenost, ponížení, degenerace, rozklad, úpadkový, zkaženost, zvlčilost, degenerovanost

degenerate = degenerovat, zvrhlý, degenerovaný, degenerovaný člověk, zdegenerovat, zvrhnout se, zkažený, mravně zkažený, degenerátní, zdegenerovaný


Next: degrading; degrease; dehumidification    disconcertion; disconcertment; disconnect