Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deformity; defraud; defray; defrost do češtiny


deformity = výstřelek, pokroucení, odpornost, ohavnost, deformita, zmrzačení, tělesná vada, diformita, mrzáctví, deformace

defraud = podvést, zpronevěřit, ošidit, defraudovat, připravit podvodem, oklamat, podvádět, obelstít, ošálit

defray = uhradit výdaje, zapravit, nést (výlohy), zaplatit výdaje, zaplatit, nést výlohy

defrost = rozmrazovat se, rozmrazit, rozmrznout, rozmrazit se, rozmrazovat, odmrazovat


Next: defroster; defrosting; defunct; defy    discomfort; discommodity; discompose