Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defoliation; deform; deformability; deformed do češtiny


defoliation = zbavení listí, defoliace, odlistění, opadávání listů, holožír

deform = změnit se, zmrzačit, deformovat, změnit tvar, zdeformovat, přetvářet, zohyzdit, deformovat se, měnit tvar, zkreslovat, znetvořený, potvořit

deformability = přetvárnost, tvářitelnost, deformovatelnost, tvárnost, deformabilita

deformed = zmrzačený, znetvořený, pokroucený, pokřivený, přetvořený, mrzácký, neforemný, zdeformovaný


Next: deformity; defraud; defray; defrost    discombobulate; discomfit; discomfiture