Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad definition do češtiny

definition = definice; vymezení; definování; vysvětlení; výklad; popis; ohraničení; omezení; určení (pojmu); formulace; vyhraněnost; jasnost; ostrost; jakost; rozlišovací schopnost; stanovení; věrnost reprodukce; pojem; definiční; rozlišení; ostrost obrazu; konečný
block definition = definování bloku; označení bloku;
button definition = definice spínače; definice tlačítka; definování tlačítka;
by definition = a priori; samozřejmě;
data definition = definování dat; definování údajů; deklarace souboru;

Příklady překladu slova "definition" z webu:

Nobody had a definition for life.  Pro život neexistuje uspokojující definice.
It's as good a definition of faith as any.  Je to stejně dobrá definice víry jako každá jiná.
It was the most premature definition ever given.  To je nejukvapenější definice, jaká kdy byla vyslovena.
To me, that's a good operational definition of insanity.  Což je podle mne naprosto průkazný symptom pro diagnózu šílenství.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeflection   deflector   deformation   degeneration   degradation   degreasing   degree   dehiscence