Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad definite; definitely; definiteness; definitive do češtiny


definite = určitý, pevný, jednoznačný, přesný, jasný, nesporný, jistý, rozhodný, výslovný, závazný, vyslovený, definitivní

definitely = určitě, s konečnou platností, samozřejmě, definitivně, jistojistě, každopádně, ovšemže

definiteness = přesná ohraničenost, jednoznačnost, ostrost, výraznost, definovatelnost

definitive = definitivní, rozhodný, rozlišující, určovací, omezovací, rozhodující, neodvolatelný


Next: deflagrate; deflate; deflation; deflect    discharging; disciple; disciplinary; disclaim